Biografia Racheli Auerbach

Pisarka, filozofka, aktywistka, feministka, tłumaczka, historyczka – Rachela Auerbach w swojej bogatej biografii wchodziła w różne role i w każdej sprawdzała się doskonale. Dzięki jej pracy getto stało się mniej…

Notatka biograficzna o Romanie Halpern

Romana Halpern, wielka miłośniczka teatru, sztuki i literatury. Animatorka warszawskiego życia artystycznego i literackiego oraz bliska przyjaciółka i powierniczka pisarza Brunona Schulza. Życiorys Romana Halpern urodziła się w roku 1897,…

Konkubinat definicja

Konkubinat to forma związku, która jest pomiędzy małżeństwem a samodzielnym życiem. W przeciwieństwie do małżeństwa, konkubinat nie jest związkiem związanym z instytucją kościoła ani państwa, co oznacza, że jego trwałość…

Bruno Schulz – obrazy na płótnie

Bruno Schulz urodził się w Drohobyczu w 1892 roku jako ostatni z rodzeństwa. Jego matka, wtedy już w średnim wieku kobieta, była wobec niego nadopiekuńcza. Prawdopodobnie dlatego, że chłopiec był…

Anna Płockier – biografia

Anna Płockier urodziła się w Genewie w roku 1915. Ukończyła gimnazjum o profilu matematyczno- przyrodniczym imienia A. Wareckiej. Po jego ukończeniu rozpoczęła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, które…